O nás

Historie a současnost

Firma AREMA, s.r.o. vznikla 18.července 2005 zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49235. Dlouhodobým podnikatelským záměrem je recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů. V současné době provozujeme linku na likvidaci a zpracování jinak nezužitkovatelného rostlinného odpadu. Výrobní linky se nacházejí ve Slavkově u Brna a ve Skašticích u Kroměříže. Linka v Čelechovicích na Hané v lednu 2013 ukončila činnost.
Na linkách se zpracovává rostlinný odpad, který vzniká při čištění semen plodin. Dle vyhlášky 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů se jedná o odpad kategorie 02 01 03 – odpad rostlinných pletiv. Účelem zařízení je lisování rostlinného odpadu do pelet, které slouží jako ekologické topivo.

Firma AREMA, s.r.o. se zabývá

 

odrážka likvidace odpadu (nabídka pro dodavatele)
odrážka výroba palivových pelet (palivo)
odrážka štěpkování (služby)
odrážka výroba a prodej pelet na podestýlku pro koně

 Dokumenty ke stažení:

odrážka  Výpis z OR
odrážka  Registrace DIČ
odrážka  Schválení KUZP