Palivo

Popis paliva

Přednostně vyrábíme pelety z cíleně pěstované biomasy odpovídající aktuální legislativě. Palivo je tvořeno ze 100 % rostlinnými pletivy bez jakýchkoliv chemických či jiných přídavků. Doplňkově také vyrábíme Argo pelety z rostliných materiálů, které jsou tvořeny zbytky z čištění zemědělských plodin. Obsahují hlavně: zlomky semen, slunečnicové slupky, povrchové vrstvy semen, nestandartní semena, plevy, pluchy, osiny, kousky ostatních částí rostlin, semena plevelů a nekulturních rostlin, biologický odrol. Doplňkovou surovinou mohou být otruby, sladové plevy, sladový prach, mouky nevhodné k potravinářským nebo krmným účelům, semena rostlin nevhodná k potravinářským nebo krmným účelům, dřevní piliny. Materiál je lisován do tvaru pelet, granulí převážně o velikosti průměru pelet 8 - 9 mm, s určitým podílem prachových částic.

Topné pelety

Dlouhodobá charakteristika topiva

Průměrná vlhkost: 8 až 15% vody

Průměrná výhřevnost: 15 až 18 MJ/kg

Průměrná měrná hmotnost: 650 kg/m

Průměrný obsah síry: 3,1 až 0,13 %

Průměrný obsah popela:5 až 7 %

Ekologie

Oxid uhličitý, který vzniká při spalování pelet se vzhledem k rostlinnému původu paliva nezapočítává do limitů jednotlivých producentů CO2. Rostlina během svého růstu odčerpává oxid uhličitý z atmosféry, jeho uvolněním při spalování nedochází tedy k navyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Pelety jsou distribuovány buď jako volně ložené, balené do big-bagů převážně o objemu 1m3 nebo pytlované.

Spalování a kotle

Během patnáctileté zkušenosti na českém trhu můžeme na praktických případech doložit, že toto palivo lze spalovat samostatně nebo i ve směsi s původním palivem ve všech typech kotlů a kotelen na pelety, dřevo, uhlí, i biomasu. V zanedbatelném množství případů byly provedeny drobné technické úpravy týkající se přívodu paliva nebo odvodu popela. Nejvhodnější je spalování paliva ve speciálních k tomuto účelu určených kotlích. Maloodběratelé a občané jednotlivě mohou získat dotace na zřízení kotlů podle dotačních zásad EU na vytápění palivem z obnovitelných zdrojů a sdružení maloodběratelů nebo Obecní úřady dokonce až 90% nákladů.

Pro více informací nás kontatujte
E-mail formulář