Palivo

Popis paliva

Palivo je tvořeno ze 100 % rostlinnými pletivy bez jakýchkoliv chemických či jiných přídavků. Rostlinné materiály jsou tvořeny převážně odpadem z čištění semen zemědělských plodin. Obsahují hlavně: zlomky semen, povrchové vrstvy semen, nestandartní semena, plevy, pluchy, osiny, kousky ostatních částí rostlin, semena plevelů a nekulturních rostlin, biologický odrol. Doplňkovou surovinou mohou být otruby, sladové plevy, sladový prach, mouky nevhodné k potravinářským nebo krmným účelům, semena rostlin nevhodná k potravinářským nebo krmným účelům, drcená sláma, dřevní piliny. Materiál je lisován do tvaru pelet, granulí převážně o velikosti průměru pelet 8 - 9 mm, s určitým podílem prachových částic. Palivo je dodáváno na trh pod obchodní značkou EKOVER.

Topné pelety

Dlouhodobá charakteristika topiva

Průměrná vlhkost: 8 až 15% vody

Průměrná výhřevnost: 5,5 až 16 MJ/kg

Průměrná měrná hmotnost: 650 kg/m

Průměrný obsah síry: 3,1 až 0,13 %

Průměrný obsah popela:5 až 7 %

Ekologie

Oxid uhličitý, který vzniká při spalování paliva EKOVER se vzhledem k rostlinnému původu paliva nezapočítává do limitů jednotlivých producentů CO2. Rostlina během svého růstu odčerpává oxid uhličitý z atmosféry, jeho uvolněním při spalování nedochází tedy k navyšování obsahu oxidu uhličitého v atmosféře. Distribuce Topivo je distribuováno pod obchodní značkou Ekover a to buď jako volně ložené, balené do big-bagů převážně o objemu 1m3 nebo pytlované.

Spalování a kotle

Během desetileté tříleté existence paliva EKOVER na českém trhu můžeme na praktických případech doložit, že toto palivo lze spalovat samostatně nebo i ve směsi s původním palivem ve všech typech kotlů a kotelen na pelety, dřevo, uhlí, i biomasu. V zanedbatelném množství případů byly provedeny drobné technické úpravy týkající se přívodu paliva nebo odvodu popela. Nejvhodnější je spalování paliva ve speciálních k tomuto účelu určených kotlích. Maloodběratelé a občané jednotlivě mohou získat dotace na zřízení kotlů podle dotačních zásad EU pro roky 2007-2012 až 50% nákladů na vytápění palivem z obnovitelných zdrojů a sdružení maloodběratelů nebo Obecní úřady dokonce až 90% nákladů.

Peletování ve mzdě

Tato služba se vyznačuje tím, že dodavetel dodá určité váhové množství rostlinného odpadu, sena, slámy či jakékoliv cíleně pěstované biomasy. Za sjednanou cenu je materiál zpeletován. Dodavatel si odebere zpeletovaný materiál. Celkové váhové množství zpeletovaného materiálu je poníženo o cca 5-10% v závislosti na charakteru a vlhkosti materiálu.

Štěpkování dřevní hmoty

Tato služba spočívá v likvidaci – seštěpkováním dřevní hmoty na určeném místě. Možnosti štěpkování jsou omezeny na likvidaci větví a kmenů do průměru cca 100 mm. Cena za tuto službu je sjednávána individuálně dle konkrétních podmínek. Dále je možné vozit větve či již uvedené kmeny na naši výrobní linku do Slavkova, kde tento materiál zlikvidujeme.

Pro více informací nás kontatujte
E-mail formulář