Ukázky materiálů a pelet

Pelety jsou ekologické palivo vyráběné především z dřevní a rostlinné biomasy. Pelety mají podobu slisovaných granulí kruhového průřezu, spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety. Výhodou vytápění peletami mimo ohleduplnosti k životnímu prostředí je podobný komfort jako při použití elektrokotle, nebo plynového kotle. Jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje. Zabezpečí nezávislost na dodávkách paliv jako je plyn nebo uhlí. Pelety se lisují pod tlakem při vysokých teplotách, tedy neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky. Jejich popel můžeme využít jako ekologické zahradní hnojivo. Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí 4 – 5 tun pelet. Orientační cena jedné tuny pelet je 5400 Kč.

Ukázky pelet

Ukázky peletUkázky peletUkázky peletUkázky pelet

Pelety jsou vyráběny z dřevních nebo zemědělských zbytků či surovin silným stlačením, které se nazývá peletování. Další přídavné směsi, pojiva nebo lepidla se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace.  Výhodou je  ekonomické skladování, možnost předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. Materiály při vstupu do granulačního procesu mají stabilizovanou vlhkost do 10 % a velikost částic materiálu při granulaci nepřesahuje 1/5 průměru konečných granulí. Pro větší pevnost pelet se někdy používá při výrobě 2-3 % škrobu.

Ukázky materiálů

                         Makovina                                       Řepka                               Slunečnice                            
Ukázky materiálů - makovina Ukázka materiálů - řepka Ukázka materiálů - slunečnice

 Pšenice                                        Hořčice                                  Směs
Ukázka materiálů - pšenice Ukázka materiálů - hořčice Ukázka materiálů - směs