Dodavatelé

Pro dodavatele a producenty rostlinných odpadů.

Firma Arema s.r.o. se zabývá svozem a likvidací rostlinných odpadů vzniklých při zpracovávání a čištění zemědělských plodin, zpeletováváním rostlinných pletiv / sena, slámy, travin a obdobného materiálu/ a cíleně pěstované biomasy a následně tak výrobou ekologického paliva.

Recyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojůRecyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojůRecyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojůRecyklace materiálů a výroba energie z ekologických zdrojů

Dodavatelům a producentům rostlinných odpadů

Odrážka   Nabízíme
zdarma odběr veškerých rostlinných odpadů a biomasy a větví či drobnějších kmenů z tzv. výseče
Odrážka   Garantujeme
ekologickou likvidaci přijatých odpadů a materiálů, potvrzení pro potřeby certifikace řady ISO   
Odrážka   Zajišťujeme
bezplatný odvoz odpadů i s možnosti využití dopravních prostředků dodavatele
Odrážka   Umožňujeme
příjem odpadů sedm dnů v týdnu dle potřeb dodavatele
Odrážka   Preferujeme
dlouhodobý smluvní vztah
Odrážka   Výhody
zpeletování dodaného materiálu ve mzdě