Služby

V rámci rozšiřování služeb našim obchodním partnerům nabízíme:

Peletování ve mzdě

Tato služba se vyznačuje tím, že dodavetel dodá určité váhové množství rostlinného odpadu, sena, slámy či jakékoliv cíleně pěstované biomasy. Za sjednanou cenu je materiál zpeletován. Dodavatel si odebere zpeletovaný materiál. Celkové váhové množství zpeletovaného materiálu je poníženo o cca 5-10% v závislosti na charakteru a vlhkosti materiálu.

Štěpkování dřevní hmoty

Tato služba spočívá v likvidaci – seštěpkováním dřevní hmoty na určeném místě. Možnosti štěpkování jsou omezeny na likvidaci větví a kmenů do průměru cca 100 mm. Cena za tuto službu je sjednávána individuálně dle konkrétních podmínek. Dále je možné vozit větve či již uvedené kmeny na naši výrobní linku do Slavkova, kde tento materiál zlikvidujeme.

Pro více informací nás kontatujte
E-mail formulář